Profilaktyka

Szanowni pacjenci,

Z wielką przyjemnością pragnę poinformować, że w Centrum Gastrologii I Dietetyki KOSKOMED realizowany jest program badań przesiewowych raka jelita grubego.

W ramach tego programu możliwe jest wykonanie bezpłatnej kolonoskopii.

Zarówno badanie jak i znieczulenie do badania są w pełni refundowane przez NFZ.

Do udziału w programie nie jest wymagane skierowanie.

Przed badaniem konieczne jest wypełnienie ankiety (TUTAJ) i dostarczenie jej do naszego ośrodka celem ostatecznej kwalifikacji do badania.

W ramach programu pacjent otrzymuje bezpłatnie preparat do przygotowania- w tym celu po zakwalifikowaniu się do programu powinien zgłosić się do naszej placówki celem odebrania preparatu oraz zaleceń dotyczących przygotowania. Z uwagi na fakt, ze dobre przygotowanie do badania jest niezmiernie istotne zalecamy wcześniejsze (co najmniej tydzień wcześniej) oddanie wypełnionej ankiety i pobranie preparatu oraz zaleceń odnośnie przygotowania.

Kto może skorzystać z programu badań przesiewowych raka jelita grubego?

Do programu kwalifikowane są osoby w wieku:

  • od 50 do 65 lat,
  • lub od 40 do 49 lat, jeśli u najbliższych krewnych pacjenta, rozpoznano nowotwór jelita grubego.

Kto nie może wziąć udziału w programie:

  • osoby , które w ciągu ostatnich 10 lat miały wykonaną kolonoskopię,
  • osoby, u których na podstawie wywiadu lub innych badań dodatkowych podejrzewa się raka jelita grubego,
  • osoby nie spełniające kryterium wieku (liczy się PESEL).

Rak jelita grubego — podstępny nowotwór.

Na nowotwór jelita grubego zapada rocznie około 18 tys. osób w Polsce. Rak jelita grubego jest drugim, po raku płuca, nowotworem wśród wszystkich zachorowań w polskiej populacji. Jest to trzeci najczęściej wykrywany nowotwór wśród kobiet i czwarty wśród mężczyzn.
Eksperci podkreślają, że nowotwór jelita grubego jest niezwykle podstępny. Może rozwijać się bez objawów nawet przez kilka lat, dlatego tak ważne są badania przesiewowe i wczesne wykrycie choroby.