Kadra

dr n. med. Katarzyna Kosikowska-Skowron

dr n. med. Katarzyna Kosikowska-Skowron

kierownik KOSKOMED,

specjalista gastroenterolog

lek. Andrzej Bednarski

lek. Andrzej Bednarski

specjalista anestezjologii
i intensywnej terapii

mgr Sylwia Osińska – Siciarz

mgr Sylwia Osińska – Siciarz

mgr pielęgniarstwa,
pielęgniarka endoskopowa

 

mgr Agnieszka Furman

pielęgniarka anestezjologiczna