COVID-19

Wytyczne dotyczące przebiegu wizyty lekarskiej lub/i badań endoskopowych w Centrum Gastrologii i Dietetyki KOSKOMED
w celu zminimalizowania ryzyka transmisji zakażenia wirusem SARS-COV-2

  1. Każdy pacjent po przybyciu do Centrum Gastrologii i Dietetyki KOSKOMED winien zdezynfekować ręce płynem dezynfekcyjnym dostępnym w PUNKCIE DEZYNFEKCJI RĄK.
  2. Każdy pacjent po przybyciu do Centrum Gastrologii i Dietetyki KOSKOMED winien mieć zmierzoną temperaturę ciała (za nieprawidłową uważa się temperaturę powyżej 37C).
  3. Każdy pacjent zgłaszający się do Centrum Gastrologii i Dietetyki KOSKOMED otrzymuje przy wejściu maseczkę ochronną chirurgiczną, którą winien nosić podczas wszystkich procedur w Centrum Gastrologii i Dietetyki KOSKOMED (zdejmuje jedynie na czas gastroskopii).
  4. Każdy pacjent wypełnia stosowne dokumenty oraz dodatkową ankietę zawierającą pytania dot. koronawirusa (do wglądu w rejestracji).
  5. Należy utrzymać należytą odległość podczas rejestracji pacjenta i podpisywania stosownych dokumentów wymaganych w Centrum Gastrologii i Dietetyki KOSKOMED.
  6. Na wizytę lekarską lub/i badania endoskopowe pacjent umawia się telefonicznie lub drogą elektroniczną.
  7. Pacjent zgłasza się do Centrum Gastrologii i Dietetyki KOSKOMED na umówioną godzinę.
  8. W przypadku gdy wizyta lekarska lub badania endoskopowe przedłużają się w poczekalni Centrum Gastrologii i Dietetyki KOSKOMED może przebywać maksymalnie 2 osoby oczekujące.
  9. Na wizytę lekarską i badania endoskopowe pacjent zgłasza się sam (bez osób towarzyszących), wyjątek stanowi osoba nieletnia lub osoba z ograniczeniem poruszania się lub wymagająca pomocy osób trzecich.
  10. Pacjent, u którego występują objawy infekcji dróg oddechowych (tj. kaszel, duszność, gorączka) lub przebywa na kwarantannie lub istnieją przesłanki o możliwym kontakcie z osobą chorą na COVID-19 nie zostanie przyjęty w Centrum Gastrologii i Dietetyki KOSKOMED.

CENTRUM GASTROLOGII
I DIETETYKI KOSKOMED